อนาคตของสันติภาพ

ไอของบุหรี่ไฟฟ้า

Jun
25

การสูบบุหรี่หรือ บุหรี่ไฟฟ้า อีกสิ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยครั้ง คือ ควันของบุหรี่นั่นเอง ซึ่งเรารู้กันดีว่าควันของบุหรี่นั้นเต็มไปด้วยสารเคมีที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายผู้สูบและผู้ที่ไม่ได้สูบแต่ได้รับควันนั้นเข้าร่างกายไปด้วย โดยควันของบุหรี่ส่งผลทำให้ผู้ไม่ได้สูบเกิดโรคต่างๆได้ เช่น เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ เป็นต้น โดยบางท่านอาจจะสงสัยว่า แล้วควันบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายหรือไม่

ควันหรือไอของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ผ่านการเผาไหม้เหมือนกันบุหรี่ธรรมดาแต่ก็ยังคงมีความอันตรายเช่นเดียวกับควันบุหรี่ธรรมดาเช่นกัน โดยในไอของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีนิโคตินออกมาด้วย อีกทั้งยังมีสารเคมีต่างๆ ลอยออกมาเช่นกัน อย่างสารที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเกิดควัน สารให้กลิ่นรสกับบุหรี่ไฟฟ้า อีกทั้งก็ยังมีโลหะหนักที่มาจากขดลวด และสารเคมีที่ออกมากับไอก็ยังส่งผลกับร่างกายให้เสี่ยงเกิดโรคต่างๆ อีกด้วย ซึ่งควันจากบุหรี่ในความเป็นจริงแล้วมีความอันตรายกับร่างกายอย่างมากทั้งกับผู้สูบและผู้ที่ไม่สูบแต่ได้รับควันอย่างเดียวอีกด้วย

อ่านต่อได้ที่เว็บไซค์
www.kardinalstickvip.com

kardinalstickvip Comments Off on ไอของบุหรี่ไฟฟ้า